אחרוני העדים

צפייה בסרט

הפרויקט על השואה בשטחי ברית המועצות צולם בשנים 2013 – 2017

8 סרטים. 11 וחצי שעות הקרנה.

פרויקט זה התאפשר הודות לאנשים שהסכימו לחלוק אתנו את הזיכרונות על מה שראו

הם הדור האחרון של עדי השואה.

כתודה על תרומתם לזיכרון השואה ערכנו מחלק העדויות סרט זה.